Aradi Vértanúk Öröksége Egyesület

 

Török Ignác

Mérnökkari ezredes, 1795.június 23-án Gödöllõn született. Bécsi akadémián végzett. A mérnökkarba hadnagyi rangban lépett. 1838-ban kapott kinevezést a nemesi testõrséghez, ahol az ideiglenes és tartós erõdítések tanára lett. Tanítványai között találjuk Görgey Artúrt és Klapka Györgyöt is. A forradalom elõtt Lembergben, késõbb alezredesi rangban Zágrábban szolgált. 1848-ban helyezték Komáromba. itt tûnt fel szaktudásával.
1848-49 telén Komárom erõdítését, kiépítését szervezte meg. Windisch-Grätz sikerei után Komárom parancsnokát, Majtényit, aki a vár átadására készült, a vár tisztjei lemondásra kényszerítették, és a parancsnokságot a legidõsebb tisztre, Török Ignácra ruházták. A döntést a kormány megerõsítette, és január 28-án tábornokká nevezték ki. Török, mint jó katona, kötelességét becsületesen teljesítõ hazafi az események alakulását tudomásul vette, de maga is érezte, hogy alkalmatlan a vár parancsnokságára. 1849 áprilisában Lenkey váltotta le.
A kormány utasítására a felszabadított Budára rendelték, majd Szegedre, hogy a Tisza jobb partján sáncokat emeljen. "Amennyire lehet, - nyilatkozott – ezen 80-100.000 emberre kiszámított sáncokat rendezni fogjuk, de ha megbukunk, felakasztanak." Életének utolsó órájában még Vauban erõdítési munkáit tanulmányozta.
A hóhér másodiknak szólította.