Aradi Vértanúk Öröksége Egyesület

Gróf Leiningen-Westerburg Károly

1819. április 11-én született a Hessen nagyhercegség Ilbenstadt városában. A család számos tagja katonai szolgálatban állt, s így természetes, hogy két testvérével együtt osztrák hadseregbe lépett. 1844-ben nõsült. Felesége, Sissányi Edit révén lett magyarországi nagybirtokos. 1848 õszén ezredének törzskarával Temesvárra rendelték. Októberben önként jelentkezett a szerbek ellen.

A katonai szolgálatban jó katonának bizonyult, a magyar ügy mellett kivívta katonái szeretetét. Decemberben õrnagyi, márciusban alezredesi, áprilisban ezredesi rangot kapott. A tavaszi hadjárat kiemelkedõ alakja lett, s érdemeinek elismeréséül júniusban tábornokká léptették elõ. Híve volt Görgeynek, aki a bátor, magyarrá lett katonát barátságába fogadta.

Életének utolsó perceiben a becsületét ért támadást verte vissza: "Csak most, késõn esett tudomásomra, hogy a hírlapokban felülem azon hír szárnyal, mintha én Buda vára bevételénél az osztrák tiszteket orozva legyilkoltattam volna, nekem most többé lapok útján ezt megcáfolni alkalmam nincs, de itt az utolsó percben, Isten szabad ege alatt, a jelenlevõk elõtt – midõn mindjárt az Isten ítélõszéke elõtt állandok – e felõlem terjesztett hírt ünnepélyesen alacsony rágalomnak nyilvánítom."

A hóhér hatodiknak szólította.