Aradi Vértanúk Öröksége Egyesület

Lázár Vilmos

1815-ben született Nagybecskereken. Katonai szolgálatát a 34. gyalogezredben kezdte. Hadnagyi kinevezését Ferdinánd császár 1. huszárezredben kapta. Még 1848 előtt elhagyta a katonai pályát, rangjáról lemondott és feleségül vette a megözvegyült báró Revitzky Máriát. Zempléni birtokán gazdálkodva találta 1848. Főhadnagyként lépett a honvédseregbe. Utász százados, majd 1849 februárjában megszerzi az őrnagyi rangot.

Az újoncozó bizottság elnöke volt Ungváron, márciusban az északi határon felállított 9. hadosztály 2. dandárjának parancsnoka lett. Ezredesi rangját augusztus közepén, a temesvári csatavesztés után Bem tábornoktól kapta.

Csatát vesztett seregével Lugos irányába vonult. Dessewffytől Karánsebesnél elvált, és a maradék csapat nagyobbik felével Hátszegnek tartott. Erdélyből, mintegy fellegvárból szerette volna megpróbálni a lehetetlent. Augusztus 19-én 300 főre fogyott serege az osztrákok előtt kénytelen volt letenni a fegyvert.

A golyó által kivégzettek négyes csoportjában õ volt az első.