Aradi Vértanúk Öröksége Egyesület

Lahner György

1795. október 6-án született a Túróc megyei Necpálon. 1816-ban lépett a 33. gyalogezredbe. 1848 szeptemberéig a déli területeken tevékenykedett, de Láchnert a Honvédelmi Minisztérium október 5-én visszarendelte, majd hadfelszerelési és fegyverkezési főfelügyelőnek nevezte ki. A kiváló felkészültségű tiszt gyorsan emelkedett a ranglétrán, és 1849 februárjában már mint tábornok végezte munkáját. Legfőbb feladata a hadsereg felszerelése, fegyverrel való ellátása volt. Mint köztudomású, hazánk egyik legfejlettebb területéről származott. Sokoldalúsága, az ipar területén megmutatkozó jártassága és lelkiismeretessége irányította Kossuth figyelmét rá.

A lehetőségekhez képest feladatát kiválóan oldotta meg. Nevéhez fûzõdik a nagyváradi fegyvergyár felállítása, és a katonai események miatt költözködés megszervezése is. Felesége az olasz származású Lucia Conchetti volt.

Láchner szabadságharcban betöltött szerepét Kossuth fogalmazta meg a legtalálóbban: "Helyünket sokan betöltöttük emberségesen, de mindannyijunk közt csak három ember volt, aki helyét oly bámulatos sikerrel töltötte be, hogy azt hasonló sikerrel lehetetlen lett volna más által betölteni. E három ember: Láchner tábornok, Lukács honvédezredes és Duschek Ferenc."

A hóhér harmadiknak szólította.