Aradi Vértanúk Öröksége Egyesület

Kiss Ernő

Temesváron született 1799. június 13-án. A szabadságharc kitörésekor Nagykikindán a 2. Hannover huszárezred parancsnoka volt. 1848-ban ezredesi, ugyanezen év októberében tábornoki kinevezést kapott.

1849. januárjában a bánsági hadtest parancsnoksága alól Vukovics Sebő kormánybiztos felmentette. Az országos főparancsnokságot altábornagyi rangban vette át.

Kiss Ernő középtermetű, szívós alkatú férfi volt, aki eszményképének a haza szolgálatát, a becsületes ügy melletti kiállást tartotta. Ezredének katonás fellépésére jelentékeny összegeket fordított. Inkább gyakorlati, mint elméleti katona volt. Jó hadvezérré nem vált, de kísérletet tett új fejlõdési és alakulási módozatok bevezetésére.

Vidám volt elítélése után is, mert nem hitte el, hogy a vég közeleg.

Negyedmagával kísérték az aradi vár északkeleti kapujához. A parancs elhangzása után a fegyverek eldördültek, de Kiss Ernő mozdulatlanul tovább térdelt. A golyó vállába fúródott. Ezután közvetlen közelről hajtották végre a halálos ítéletet. "Ti tudjátok, mégpedig a legjobban, milyen híve voltam én az ausztriai háznak – és ilyennek is halok meg -, mert én Magyarországot is azért szolgáltam, hogy Ausztriának javára lehessek".

A golyó által kivégzettek négyes csoportjában õ volt a harmadik.