Aradi Vértanúk Öröksége Egyesület

Aulich Lajos

Pozsonyban született 1793-ban. Az osztrák hadseregben már alezredesi rangra emelkedett. A pozsonyi 2. gyalogezredbõl vezényelték a délvidéki hadműveletek színhelyére. A király parancsára esküdött fel a magyar alkotmányra, amelyhez haláláig hû maradt. Alapelvnek tekintette, hogy a katona ne politizáljon, hanem engedelmeskedjék, és a rendelkezések teljesítését beosztottjaitól is megkövetelje. 1848. október 24-én ezredessé léptették elő. A téli hadjárat idején Görgey hadtestének egyik hadosztályát vezényelte. Azon kevesek közé tartozott, aki katonai tudományokban való jártasságát nyíltságával és hősiességével összekapcsolva mindenkor az ügyet tekintette elsőrendűnek és nem a személyes érdekeket. Kápolnai csata elõtt kapta meg tábornoki kinevezését. Részt vett a tavaszi hadjáratban. Buda visszavétele után a téli hadjárat alatt szerzett köszvénye a harctérről elszólította. 1849. július 14-én kinevezték a hadügyi tárca élére.

Aulich a parancsteljesítés megszállottja volt. Jellemző volt rá, hogy miután az osztrákok Pestet kiürítették, Kossuth utasításokat küldött Aulichnak, az idős hadvezér pedig így válaszolt: "õ igen tiszteli ugyan a kormányzót s kész parancsát teljesíteni, de kéreti, hogy azt Görgey útján juttassa hozzá, mert neki mint katonának, csak a főparancsnok rendeleteinek szabad engedelmeskednie." nem véletlen, hogy Ernst törzsbíró is kiváló embernek nevezte.
A hóhér hetediknek szólította.