Aradi Vértanúk Öröksége Egyesület

 

Az Aradi Vértanúk Öröksége Egyesületet a 2ooo. év során jegyezték be önálló jogi személyként, mint önkormányzati elven működő hagyományőrző, érdekvédelmi társadalmi szervezetet.

Célja az 1848/49-es forradalom és szabadságharc, valamint az aradi vértanúk emlékének ápolása, tagjai történeti, kulturális, honismereti hagyományőrző tevékenységének támogatása.

Céljai elérése érdekében szervez és támogat turisztikai jellegű programokat emlékhelyek felkeresése érdekében, kiállításokat, ismeretterjesztő kiadványokat és előadásokat, kapcsolat-felvételt és –fenntartást hasonló célú és tevékenységű hazai, valamint határokon túli társadal-mi szervezetekkel.

Az egyesületben nyilvántartott mintegy 35 fős létszám rendes és pártoló tagokból áll. A rendes tagok mindegyike valamilyen kimutatható rokonsági vagy olyan kapcsolatban áll az aradi vértanúk legalább egyikével, amelynek alapján családjában élő hagyomány a vértanúhoz fűződő kapcsolat és annak ápolása, tisztelete. – A pártoló tagok ilyen közvetlen kapcsolatot kimutatni nem tudnak; egyébként teljesen azonos jogokkal vesznek részt az egyesület életében.

Az egyesület szoros kapcsolatot tart fenn és ápol az aradi RMDSZ szervezettel, illetve – annak megalakulása óta – a szintén aradi Szabadság Szobor Egyesülettel, részt vett a Szabadság szobor újraállításának előkészítő folyamataiban, lehetőségeihez mérten anyagi hozzájárulást is teljesített e cél érdekében. Többször szervezett megbeszéléseket és előadásokat, többek között dr. Dávid Ibolyának, a szobor „kiszabadításában” elévülhetetlen érdemeket szerzett
akkori igazságügy miniszternek a részvételével is.

Az egyesület szoros kapcsolatban áll – különös tekintettel Kiss Ernő és Lázár Vilmos örmény származására – az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális egyesülettel, Bem József és a lengyel szabadságharcosokra tekintettel a XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal, a katonai hagyományőrző szervezetek több szekciójával, illetve utóbb e szervezet tagjává is vált. Az egyesület aktivistái rendszeresen vesznek részt különféle, a szabadságharc illetve a tábornokok tiszteletére szervezett rendezvényeken, koszorúzásokon; esetenként meghívásra előadásokat tartanak ezekben a témakörökben, pályázatok kiírásával vagy pályázatok támogatásával törekszik alapvető célkitűzése: az 1848/49. évi szabadságharc gondolatiságának minél szélesebb körű revitalizálására.